Uitvoeren van zorg

 

Beantwoord de volgende twee vragen in een Essay na het bekijken van de film over de Hospice

 

(Gepubliceerd op 11 jun. 2015 PRLT Communicatie en Moving View maakten een ontroerend portret van mevrouw Kok, een echte Rotterdamse, die de laatste dagen van haar leven verbleef in Hospice Lansingerland)

 

 

BN2020: Kernbegrip Uitvoeren van zorg

Het verlenen van integrale zorg door zelfstandig alle voorkomende (inclusief voorbehouden en risicovolle) verpleegkundige handelingen in complexe zorgsituaties uit te voeren met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en vanuit een holistisch perspectief.

 

Kernbegrip: uitvoeren van zorg

Het verlenen van integrale zorg door zelfstandig alle voorkomende (inclusief voorbehouden en risicovolle) verpleegkundige handelingen in complexe zorgsituaties uit te voeren met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en vanuit een holistisch perspectief.

 

Kennis

  • kent relevante verpleegkundige interventies, inclusief hun werking, bijwerkingen en effecten, als parameter voor het verpleegkundig handelen.
  • kent de theoretische modellen van gevalideerde zorgverlening achter haar activiteiten en interventies.

 

Vaardigheden

  • kan de zorgvrager ondersteunen bij persoonlijke verzorging en deze waar nodig overnemen.
  • kan alle voorkomende voorbehouden en risicovolle handelingen uitvoeren, met inachtneming van de eigen bevoegdheid en bekwaamheid.
  • kan werken volgens standaarden, richtlijnen en protocollen die horen bij de functionele verantwoordelijkheid, en is in staat daar verantwoord van af te wijken als de wensen van de zorgvrager of eigen professionele of morele afwegingen daartoe aanleiding geven.

 

Attitude

toont zich verantwoordelijk in het hanteren van de grenzen van de eigen deskundigheid

stimuleert waar mogelijk de zelfredzaamheid van de zorgvrager.

is opmerkzaam en neemt verantwoordelijkheid voor het overnemen van zorg daar waar dit vanuit kwetsbaarheid

van de zorgvrager gevraagd wordt.

neemt beslissingen die de (uitvoer van) zorg van de zorgvrager aangaan volgens de principes van informed consent.

respecteert de zorgvrager als persoon en verleent zorg in een samenhangend perspectief van wonen, welzijn,

zorg en zingeving voor de zorgvrager als persoon.