Casus mevrouw Bogers deel 4

Mevrouw Bogers lijdt aan dementie. In 2012 maakte RTV Rijnmond een prachtig en aangrijpend portret van laatste door Alzheimer verkleurde jaren. Dit is deel 4.

 

Bekijk dit deel van de film en schrijf een verpleegplan met behulp van het volgende kernbegrip en deelvragen:

 

klinisch redeneren

Het continu procesmatig gegevens verzamelen en analyseren gericht op het vaststellen van vragen en problemen van de zorgvrager, en het kiezen van daarbij passende zorgresultaten en interventies.

 

Kennis

  • kent de principes van klinisch redeneren, verpleegkundige kennis en (verpleegkundige) classificaties.

 

Welke Classificatie zou jij gebruiken voor deze casus: Omaha of Gordon?

 

  • kent onderliggende basisprincipes uit o.a. de anatomie, fysiologie, psychologie, pathologie en farmacologie.

 

Welke kennis is nodig om in deze casus een goede anamnese te maken?

 

  • kent belangrijkste begrippen en theorie omtrent actuele thema’s zoals de ouder wordende bevolking, invloed van leefstijl op gezondheid, co- en multimorbiditeit bij zorgvragers, en de inzet van het informele netwerk van zorgvragers.

 

Hoe zou jij in het verpleegplan de familie betrekken?

 

Maak gebruik van BN2020 en de kennis die je bezit en maak een verpleegplan aan de hand van Gordons gezondheidspatronen. Formulier via klinisch redeneren verschillende verpleegkundige diagnoses, doelstellingen in verpleegkundige interventies.