Contact: Rens Martijn

Casus Toon Willemse

 

Toon Willemse heeft 5 jaar geleden een CVA gehad. Maak aan de hand van zijn film: "Mijn Tweede leven", gemaakt door Cor Claassens in 2013, een verpleegplan als (student) verpleegkundige in de thuiszorg.

 

 

  1. Inventariseer de huidige zorgbehoefte met Omaha?
  2. Maak een anamnese met behulp van de 11 gezondheidspatronen van M. Gordon.
  3. Vergelijk beide analyses en schrijf daar een essay over van 3 pagina's
  4. Welke onderliggende basisprincipes uit o.a. de anatomie, fysiologie, psychologie, pathologie en farmacologie heb je nodig om een anamnese van hem te kunnen maken?
  5. Welke bronnen van het verpleegkundig handelen, actuele richtlijnen en professionele standaarden zou jij hier gebruiken bij je verpleegplan?