Contact: Rens Martijn

Casus mevrouw Bogers

Mevrouw Bogers lijdt aan dementie. In 2012 maakte RTV Rijnmond een prachtig en aangrijpend portret van haar laatste door Alzheimer verkleurde jaren.

 

Dit is deel 3 van 4

 

 

Bekijk dit deel van de film en herschrijf het verpleegplan dat van deel 1 en 2 is gemaakt met behulp van het volgende kernbegrip en deelvragen:

 

 

  1. Welke Classificatie zou jij gebruiken voor deze casus: Omaha of Gordon? Beargumenteer je antwoord
  2. Welke kennis is nodig om in deze casus een goede anamnese te maken?
  3. Hoe zou jij in het verpleegplan de familie betrekken?
  4. Maak een verpleegplan aan de hand van Gordons gezondheidspatronen.
  5. Formulier via klinisch redeneren verschillende verpleegkundige diagnoses, doelstellingen in verpleegkundige interventies.

 

 

De vragen hebben een relatie met het kernbegrip klinisch redeneren.

 

Klinisch redeneren

Het continu procesmatig gegevens verzamelen en analyseren gericht op het vaststellen van vragen en problemen van de zorgvrager, en het kiezen van daarbij passende zorgresultaten en interventies.

 

Kennis

 

Vaardigheden