Contact: Rens Martijn

 

Uitvoeren van zorg

 

Beantwoord de volgende twee vragen in een essay na het bekijken van de film over een werkbespreking in het AMC.

 

  1. Welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor dit kind. Gebruik hierbij de in de BN2020 beschreven kennis en vaardigheden als beschreven in het kernbegrip: Uitvoeren van zorg.
  2. Wat vind je van de gekozen interventies?

 

 

 

BN2020: Kernbegrip Uitvoeren van zorg

Het verlenen van integrale zorg door zelfstandig alle voorkomende (inclusief voorbehouden en risicovolle) verpleegkundige handelingen in complexe zorgsituaties uit te voeren met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en vanuit een holistisch perspectief.

 

 

Kennis

 

Vaardigheden