Verplegen! Verpleegkunde! Wat is dat eigenlijk?

 

Als je studenten vraagt wat ze nu eigenlijk studeren en of ze daar een definitie aan kunnen geven is het iedere keer weer verwonderlijk dat dit niet zo makkelijk is als het lijkt.

 

Er zijn verschillende definities te vinden bijvoorbeeld:

"Op professionele wijze ondersteunen van de zelfzorg van zieken en gehandicapten en deze ondersteunen in relatie tot andere hulpverleners die eveneens hulp-zorg verlenen; zie ook primary nursing, teamverpleging, barrièreverpleging"

Gevonden op:  http://www.encyclo.nl/lokaal/10967

Zelf gebruik ik nog steeds een definitie uit het verpleegkundig beroepsprofiel van 1988!

 

Beroepsmatig verplegen is:

Het herkennen, analyseren, alsmede advies en bijstand verlenen ten aanzien van:

feitelijke of dreigende gevolgen van:

lichamelijke en/of geestelijke ziekteprocessen, handicaps, ontwikkelingsstoornissen en hun behandeling voor de fundamentele levensverrichting van het individu.

Verpleegkundig handelen houdt tevens in het zodanig beïnvloeden van mensen, dat menselijke vermogens worden benut met het oog op het in stand houden en bevorderen van gezondheid.

(Bakker, J.H. le Grand-van den Boogaard M.J.M. Verpleegkundig beroepsprofiel. Nationale Raad voor de Volksgezondheid, Zoetermeer, 1988).

 

 

Contact: Rens Martijn