Contact: Rens Martijn

Uitvoeren van zorg

 

Beantwoord de volgende twee vragen in een Essay na het bekijken van de film over de Hospice.

 

(Gepubliceerd op 11 juni. 2015 PRLT Communicatie en Moving View maakten een ontroerend portret van mevrouw Kok, een echte Rotterdamse, die de laatste dagen van haar leven verbleef in Hospice Lansingerland)

 

 

  1. Welke kennis en vaardigheden zijn nodig om goede zorg te leveren aan deze mevrouw? Gebruik hierbij de in BN2020 beschreven kennis, vaardigheden en vooral de attitude-elementen als beschreven in het kernbegrip: Uitvoeren van zorg.
  2. Hoe zie jij jouw rol als verpleegkundige ?
  3. Lees het artikel: Verpleegkunde en presentie: waarin nadenken en dialogeren over presentie mijn denken beïnvloed heeft van Mieke Grypdonck en schrijf een essay over de vraag wat deze theorie voor jou als verpleegkundige zou kunnen hebben betekend voor mevrouw Kok

BN2020: Kernbegrip Uitvoeren van zorg

Het verlenen van integrale zorg door zelfstandig alle voorkomende (inclusief voorbehouden en risicovolle) verpleegkundige handelingen in complexe zorgsituaties uit te voeren met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en vanuit een holistisch perspectief.

 

Kennis

 

Vaardigheden

 

Attitude