Contact: Rens Martijn

Uitvoeren van zorg

 

Beantwoord de volgende twee vragen in een essay na het bekijken van de film over een kind dat in het Vlietland ziekenhuis buisjes in haar oren krijgt.

 

Gepubliceerd op 21 juni. 2012

Een informatief filmpje voor ouders met kinderen waarvan de amandelen moeten worden geknipt of waarbij buisjes moeten worden geplaatst)

 

 

  1. Welke kennis en vaardigheden zijn nodig om goede zorg te verlenen aan dit kind? Gebruik hierbij de in de BN2020 beschreven kennis, vaardigheden en vooral de attitude elementen als beschreven in het kernbegrip: Uitvoeren van zorg.
  2. Hoe zie jij jouw rol als verpleegkundige?
  3. Waar let je op voor en na de operatie?

 

 

BN2020: Kernbegrip Uitvoeren van zorg

Het verlenen van integrale zorg door zelfstandig alle voorkomende (inclusief voorbehouden en risicovolle) verpleegkundige handelingen in complexe zorgsituaties uit te voeren met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en vanuit een holistisch perspectief.

 

Kennis

 

Vaardigheden