Voor de verpleegkundige die zich verwondert en voor wie de zorg beter kan!


Casus Toon Willemse

Toon Willemse heeft 5 jaar geleden een CVA gehad. Maak aan de hand van zijn film: "Mijn Tweede leven", gemaakt door Cor Claassens in 2013, een verpleegplan als (student) verpleegkundige in de thuiszorg. 

Maak hierbij de volgende opdrachten:

  • Inventariseer de huidige zorgbehoefte met Omaha?
  • Maak een anamnese met behulp van de 11 gezondheidspatronen van M. Gordon. 
  • Vergelijk beide analyses en schrijf daar een essay over van 3 pagina's
  • Welke onderliggende basisprincipes uit o.a. de anatomie, fysiologie, psychologie, pathologie en farmacologie heb je nodig om een anamnese van hem te kunnen maken?
  • Welke bronnen van het verpleegkundig handelen, actuele richtlijnen en professionele standaarden zou jij hier gebruiken bij je verpleegplan?


 

E-mailen
Map
Info