Voor de verpleegkundige die zich verwondert en voor wie de zorg beter kan!

Senioren in Nederland

In 2017 telde Nederland 3.159.000 inwoners van 65 jaar en ouder ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek , 2018). Van deze ouderen had in 2016 49.6% één of meer langdurige aandoeningen (zoals diabetes, hart- en vaatziekten of artrose) en gaf 50.4% van de ouderen aan dat zij zich beperkt voelen door hun gezondheid (CBS, 2018). De meest voorkomende problemen waarmee ouderen te maken krijgen als gevolg van ouderdom en chronische aandoeningen, zijn eenzaamheid en functioneringsproblemen (mobiliteits- en zelfzorgproblemen).  Dit maakt het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen moeilijk. Door de toenemende vergrijzing (het aandeel 65-plussers groeit van 18 procent van de bevolking in 2017 naar 26 procent vanaf 2040) zal het aantal mensen met ouderdomsziekten in de komende decennia toenemen. Ouderdomsziekten die sterk zullen toenemen zijn dementie, aandoeningen van het bewegingsapparaat, diabetes (suikerziekte) en gezichts- en gehoorstoornissen. Het aantal mensen met artrose neemt bijvoorbeeld toe van 1,2 miljoen in 2015 tot 2,3 miljoen in 2040 (bron: VTV 2018(opent in een nieuw venster) en volksgezondheidenzorg.info(opent in een nieuw venster)). 

Als verpleegkundige heb je in alle velden van de gezondheidszorg kennis, vaardigheden en attitude nodig over verpleegkundige assessments, verpleegkundige diagnoses en interventies bij senioren boven 70 jaar. Verpleegkundige Ouderenzorg meerwaarde voor oudere met dementie


Zorgleefplannen


ZORG VOOR THUISWONENDE KWETSBARE OUDEREN


De aantrekkelijkheid van de intramurale ouderenzorg voor de hbo-opgeleide verpleegkundige


Databank interventies voor geschikte interventies in de langdurende ouderenzorg en gehandicaptenzorg


Inzet HBO-verpleegkundigen intramuraal


10 aandachtspunten voor preventieve ouderenzorg


Verpleegkundige opent zelf minidorpje voor ouderen in strijd tegen eenzaamheid


De Tilburg Frailty Indicator (TFI) Robbert Gobbens


SnaQ score ondervoeding


SnaQ 65+E-mailen
Map
Info