Voor de verpleegkundige die zich verwondert en voor wie de zorg beter kan!

Verpleegkundige diagnoses, Nanda, PES zijn termen die iedere verpleegkundige wel kent, maar kunnen we ook zeggen dat die diagnoses in de praktijk bijdragen aan een verhoging van de kwaliteit van zorg? Daar zouden we ons eigenlijk over moeten verwonderen. We zouden dit moeten onderzoeken. Ik hoor van studenten die stage lopen niet dat er verpleegkundige diagnoses worden geformuleerd, beschreven en besproken met de cliënt en het team. Verpleegkundige diagnostiek beperkt zich tot de schoolbanken? Ons proces van klinisch redeneren is gelijk aan die van artsen. Artsen komen, vanuit hun medisch discipline, altijd tot medische diagnoses. Interessant? 

Mijn held is Linda Carpenito. Zij spreekt over verpleegkundige diagnoses en gezamenlijke diagnoses. 
In haar laatste handboek spreekt ze ook van welzijnsdiagnoses. Ik zou dit zakwoordenboek zeker kopen en gebruiken. List Nanda diagnoses


Nursing diagnoses from Nursing Labs


Lectoraat verpleegkundige diagnostiek


Stichting VDIR


Zakwoordenboek inkijkexemplaar van Linda Carpenito


AcendioE-mailen
Map
Info