Voor de verpleegkundige die zich verwondert en voor wie de zorg beter kan!

Iedere verpleegkundige leert de zorg te evalueren. Dat lijkt makkelijk, maar dat is het niet.  

Evaluatie 

Alleen door goed en frequent te evalueren kan kwaliteit worden gewaarborgd.

Evalueer niet alleen het nieuwe product of dienst maar ook het proces (werkprocessen, kwaliteit, klantbeleving en het persoonlijk functioneren). Doe dit met de diverse gebruikers en stakeholders en zo mogelijk niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief.

Enkele voorbeeldvragen per evaluatie:

Productevaluatie 

  • Is het product gebruiksvriendelijk, stabiel, snel, in begrijpelijke taal en biedt het gebruikers meerwaarde in de dagelijkse praktijk? 

Procesevaluatie 

  • Werkt wat we hebben bedacht?
  • Hoe ervaart de cliënt de kwaliteit van de geleverde de zorg?
  • Hoe ervaart de medewerker de uitvoerbaarheid van zijn werk?
  • Wat is er nodig om tot (nog) meer kwaliteit te komen?
  • Is het werkproces voldoende ingepast in het methodisch kader en aangepast aan de dagelijkse        praktijk?
  • Is iedereen voldoende toegerust qua kennis en vaardigheden?
  • Is iedereen voldoende geïnformeerd en volwaardig betrokken?
  • Is in tijd en tempo voldoende rekening gehouden met gebruikers?
  • Zijn de gestelde doelen en ambities behaald?

 

Evalueren is niet zo envoudig
Evalueren van zorg.pdf (350.56KB)
Evalueren is niet zo envoudig
Evalueren van zorg.pdf (350.56KB)Halfjaarlijkse evaluatie afgeschaft


 

Evalueren met OmahaEvaluation of expected outcomes of nursing interventions


Evaluation of a nursing and midwifery exchange


E-mailen
Map
Info