Voor de verpleegkundige die zich verwondert en voor wie de zorg beter kan!

Casus mevrouw Bogers 2

Mevrouw Bogers lijdt aan dementie. In 2012 maakte RTV Rijnmond een prachtig en aangrijpend portret van laatste haar door Alzheimer verkleurde jaren. 

Dit is deel 2 van 4
Bekijk dit deel 2 van 4 van de film en herschrijf het verpleegplan dat van deel 1 is gemaakt met behulp van het volgende kernbegrip en de volgende deelvragen: 


 • Welke classificatie zou jij gebruiken voor deze casus: Ohmaha of Gordon? Beargumenteer je antwoord
 • Welke kennis is nodig om in deze casus een goede anamnese te maken?
 • Hoe zou jij in het verpleegplan de familie betrekken?
 • Maak een verpleegplan aan de hand van Gordons gezondheidspatronen. 
 • Formulier via klinisch redeneren verschillende verpleegkundige diagnoses, doelstellingen in verpleegkundige interventies. 

De vragen hebben een relatie met het kernbegrip Klinisch redeneren.

Klinisch redeneren

 • Het continu procesmatig gegevens verzamelen en analyseren gericht op het vaststellen van vragen en problemen van de zorgvrager, en het kiezen van daarbij passende zorgresultaten en interventies.

Kennis

 • Kent de principes van klinisch redeneren, verpleegkundige kennis en (verpleegkundige) classificaties. 
 • kent onderliggende basisprincipes uit o.a. de anatomie, fysiologie, psychologie, pathologie en farmacologie.
 • Kent belangrijkste begrippen en theorie omtrent actuele thema’s zoals de ouder wordende bevolking, invloed van leefstijl op gezondheid, co- en multimorbiditeit bij zorgvragers, en de inzet van het informele netwerk van zorgvragers.
 • Kent de theoretische modellen over (gevalideerde) zorgverlening achter haar activiteiten en interventies.
 • Kent bronnen van het verpleegkundig handelen, actuele richtlijnen en professionele standaarden.
 • Kent methoden voor risicoinschatting, vroegsignalering, probleemherkenning, interventie en monitoring.
 • Kent uitgangspunten en principes van palliatieve zorg.
 • Kent/weet de persoonlijke beleving van de zorgvrager ten aanzien van het probleem.


Vaardigheden

 • Kan informatie verzamelen en combineren vanuit diverse bronnen in de verschillende fasen van het verpleegkundig proces.
 • Kan op basis van de verzamelde informatie de verpleegkundige zorgvragen, zorgresultaten en interventies vast stellen.
 • Kan het verloop monitoren en de resultaten evalueren bij zorgproblemen in de vier gebieden van het menselijk functioneren.
 • Kan classificaties van verpleegkundige kennis toepassen.

 


Attitude

 • Toont verantwoordelijkheid voor het eigen handelen.
 • Houdt in haar handelen rekening met de wensen, behoeften van zorgvrageren en diens naasten.
 • Ziet de zorgvrager als partner is het vaststellen van zorg.
 • Toont een onderzoekende houding richting zorgvrager bij de analyse van de zorgvragen.


Deze tekst past u aan door erop te klikken.

E-mailen
Map
Info