Voor de verpleegkundige die zich verwondert en voor wie de zorg beter kan!

Verzamelen van gegevens, anamnese of assessment
Hierbij gaat het om een voortdurende systematische en kritische manier van gegevensverzameling. Deze begint als de cliënt in zorg komt of gaat komen en eindigt bij het beëindigen van de zorg Gegevens verzamelen of Anamnese is dus niet alleen het opnamegesprek! Bij het verzamelen van gegevens is het handig een classificatie te gebruiken. Denk hierbij aan de 11 gezondheidspatronen van M. Gordon of Nanda, Nic, Noc en Omaha. Het ene classificatiemodel is niet beter dan het andere maar de basisfilosofie, het uitgangspunt van het model laat je kijken naar bepaalde aspecten van de verpleegkundige zorg. Nu hebben alle modellen wel een holistisch uitgangspunt. Zo gaat Gordon uit van gezondheidspatronen. Veel gebruikt model in Nederland. Het model gaat wel uit van de persoon en houdt minder rekening met de omgeving van de persoon of het ondersteunende systeem.  Omaha system is daarom meer in gebruik binnen de thuiszorg omdat binnen dit systeem er wel duidelijk gekeken wordt naar het ondersteunende systeem thuis, de mantelzorg bijvoorbeeld. 
Binnen het assessment gedeelte op de site worden niet alle, maar de meest voorkomende modellen besproken. Denk hierbij gerust na over het bewust inzetten van deze classificaties in je zorg daar waar het model beter tot haar recht komt. Bij het gebruik van schriftelijke of elektronische informatiesystemen is het belangrijk dat je niet beperkt wordt tot het gebruik van het model dat de organisatie heeft gekozen. Na het verzamelen van de gegevens worden die geanalyseerd

E-mailen
Map
Info