Voor de verpleegkundige die zich verwondert en voor wie de zorg beter kan!

Bewarende zorg 

van Jan Seerp Jukema

Over de auteur Jan Seerp Jukema werd op 3 oktober 1967 in het Friese plattelandsdorp Sexbierum geboren. De middelbare school, mavo & havo, volgde hij aan de Christelijke Scholengemeenschap ‘Anna Maria van Schurman’ te Franeker. Vervolgens heeft hij in de periode 1986-1990 aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden de opleiding hbo-Verpleegkunde gevolgd. Aansluitend schreef hij zich in voor de voltijdse studie Verplegingswetenschap aan de Rijksuniversiteit Limburg (tegenwoordig Universiteit Maastricht). Zijn specialisatie betrof de studie van het primair proces van de verpleegkunde, meer in het bijzonder de verplegingswetenschappelijke theorievorming daaromtrent. Zijn afstudeeronderzoek heeft hij deels in Istanbul uitgevoerd. Na zijn afstuderen in 1993 is hij enkele maanden in Roemenië werkzaam geweest. Sinds 1995 is Jan S. Jukema verbonden aan vu-Windesheim, Christelijke Hogeschool Windesheim, School of Health Care te Zwolle. Naast reguliere onderwijstaken binnen de opleiding hbo-Verpleegkunde is hij betrokken bij de curriculumontwikkeling van diverse opleidingen. In 2008 verbond hij zich aan het lectoraat ‘Innoveren in de ouderenzorg’ van dezelfde hogeschool. Zijn onderzoeksthema’s zijn: zorgnetwerken van ouderen, familiezorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en bewarende zorg. Vanaf 2000 heeft hij parttime aan zijn promotieonderzoek gewerkt. Jukema is o.a. lid van v&vn Wetenschap in Praktijk, v&vn Geriatrie en Sigma Theta Tau International, Chapter Rho Chi.

Lees verder in zijn proefschrift,.....

E-mailen
Map
Info