Voor de verpleegkundige die zich verwondert en voor wie de zorg beter kan!


Wat zijn verpleegkundige theorieën en hoe kunnen die je ondersteunen in de praktijk. Een goed begin is de website van Canon verpleegkunde.  


Canon verpleegkunde.nl


Het theoretisch kader start met verpleegkundige theorieën, Verpleegkundig onderzoek en behandelt een aantal concepten en theorieën apart zoals de presentie theorie, bewarende zorg of b.v. een instrument als de TFI of de SNAQ score

 

E-mailen
Map
Info