Voor de verpleegkundige die zich verwondert en voor wie de zorg beter kan!

Klinisch redeneren in de psychiatrie

De verpleegkundige stelt op basis van klinisch redeneren de behoefte aan verpleegkundige zorg vast op lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal gebied, indiceert en verleent deze zorg in complexe situaties, volgens het verpleegkundig proces, op basis van evidence based practice.

De verpleegkundige versterkt (zo ver als mogelijk) het zelfmanagement van mensen in hun sociale context. Ze richt zich daarbij op gezamenlijke besluitvorming met de zorgvrager en diens naasten en houdt hierbij rekening met de diversiteit in persoonlijke eigenschappen, etnische, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden en ideologische overtuigingen.

Kijk en luister naar Bram over zijn psychose en herstel en beantwoord de volgende vragen:
(Gepubliceerd op 6 mrt. 2015 Bram kreeg een psychose toen hij 15 was. ‘Je zult de rest van je leven rekening moeten houden met je kwetsbaarheid’, zei de psychiater. Maar Bram wilde zijn dromen achterna. ‘Dat gaan we niet doen’, dacht hij)

  • Benoem twee mogelijke verpleegkundige diagnoses die je zou kunnen stellen aan de hand van wat je hoort en ziet.
  • Wat zou je als verpleegkundige voor Bram kunnen betekenen? Welke verpleegkundige diagnoses zou jij toepassen en is daar ook bewijs voor?

E-mailen
Map
Info