Voor de verpleegkundige die zich verwondert en voor wie de zorg beter kan!

 Uitvoeren van zorg

Beantwoord de volgende twee vragen in een essay na het bekijken van de film over een kind waarvan de amandelen geknipt worden.
Welke kennis en vaardigheden zijn nodig om goede zorg te verlenen aan dit kind? Gebruik hierbij de in de BN2020 beschreven kennis, vaardigheden en vooral de attitude elementen als beschreven in het kernbegrip: Uitvoeren van zorg.

Hoe zie jij jouw rol als verpleegkundige?
Waar let je op voor en na de operatie? 
BN2020: Kernbegrip Uitvoeren van zorg
Het verlenen van integrale zorg door zelfstandig alle voorkomende (inclusief voorbehouden en risicovolle) verpleegkundige handelingen in complexe zorgsituaties uit te voeren met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en vanuit een holistisch perspectief.

Kennis

  • Kent relevante verpleegkundige interventies, inclusief hun werking, bijwerkingen en effecten, als parameter voor het verpleegkundig handelen.
  • Kent de theoretische modellen van gevalideerde zorgverlening achter haar activiteiten en interventies.


Vaardigheden

  • Kan de zorgvrager ondersteunen bij persoonlijke verzorging en deze waar nodig overnemen.
  • Kan alle voorkomende voorbehouden en risicovolle handelingen uitvoeren, met inachtneming van de eigen bevoegdheid en bekwaamheid.
  • Kan werken volgens standaarden, richtlijnen en protocollen die horen bij de functionele verantwoordelijkheid, en is in staat daar verantwoord van af te wijken als de wensen van de zorgvrager of eigen professionele of morele afwegingen daartoe aanleiding geven.

 

E-mailen
Map
Info